Gångpostlinje Allerum - Wiken 1875 - 1877.

Karta över färdvägen inritad med röd färg.

Åter till första sidan.