S K Å N E S    M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

A L L E R U M   1875. 01. 01 - 1955. 08. 31

Poststämplar   Vykort    Brev     Skånes Postanstalter    Till första sidan

 

ALLERUM hörde till den grupp av poststationer som inrättades som ett resultat av att kronbrevbäringsreformen genomfördes.

Den första föreståndaren var mamsell Alice Letth med 300:- i årsarvode.

Hon efterträdes av Kronolänsmannen Johan Peter Olsson (år okänt.)

Den första posten hade sina lokaler i LM Beens bostad i Klockaregården.

Där fanns den till år 1907 då L.M. Been dog och en ny bankbyggnad byggdes (söder om dagens skola).

Till detta bankhus flyttade posten.

Förutom posten rymde byggnaden Allerums sparbank och här höll Allerums kommunnämnd sina sammanträden.

Posten övertogs av Ödåkra  POB 1. från September 1955.

_______________________________________________________________________

Utdrag ur Postverkets cirkulär om hur postutväxlingen var för Allerum 1875.

__________________________________________________________________________

En annan gångpostlinje var från Allerum - Wiken 6 gånger i veckan började den 1 Januari 1875 till 1879.

Se kartan här hur gångposten gick mellan Allerum - Wiken.

________________________________________________________________________

När lantbrevbäringen kom i gång 1879 så fans det en sådan tur mellan Allerum - Fleninge - Kattarp som gick 3 gånger i veckan.

År 1875 gick gångposten 563 mil totalt, och ersättningen detta året var 247,90 riksdalare.

__________________________________________________________________________________

Denna Kärrpostlinje var i gång från 1879.

_________________________________________________________________

Den 1 Februari 1879 startades en lantbrefbärings linje mellan Allerum - Fleninge - Kattarp

3 gånger i veckan gick lantbrevbäraren turen.

_____________________________________________________________

Sex gånger i veckan gick gång posten mellan Ödåkra och Allerum från 1885 till 1895.

En annan lantbrevbärarlinje var Ödåkra - Allerum - Dompäng - Ödåkra år 1906 - 1912.

Webbsidan uppdaterad 2020-07-12

Åter till första sidan