S K Å N E S... M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

Å K E S H Ö G  1904 - 05 - 18  -  1919 - 12 -31

  Skånes Postanstalter   -   Till första sidan

 

Utdrag ur Postens cirkulär om öppnandet av Åkeshög.

Fröken Alma Elida Christina Lindquist var föreståndare från 1 april 1907.

Hennes årsarvode var 180:- kronor år 1907

__________________________________________________________________

Åkeshög har bara använt en stämpeltyp normalstämpel 33.

( Lite svåra stämplar att få tag på)

Webbsidan uppdaterad: 2019-04-17