S K Å N E S    M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

Å K A R P   1863 - 02 -16 - 1999 - 03 -19

Poststämplar   -  Tidtabeller   -  Brev Vykort Järnvägsfraktsedel   Skånes Postanstalter   -  Till första sidan

Åkarp startade år 1863 men av någon anledning finns inga poststämplar kända förren 1870.

Förste stationsföreståndaren var stationsinspektor Oscar Joacim Giese 1863 - 1865

G. Bergholtz var näste föreståndaren 1865 - 1886

Här är bara två nämnda, den har varit totalt 6 olika personer.

________________________________________________________________________________

Åkarp hade postutväxling med Pkxp 2 och 10 år 1863

Bilden är Åkarps Poststation från 1990 talet.

_______________________________________________

 

Här kan man läsa om en Flygtur i Åkarp 1912

Åter till första sidan.           Nästa sida.