S K Å N E S... M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

Ö D Å K R A    1885. 01. 06 - 1999. 11. 10

Poststämplar   -  Brev  Vykort   -  Reketikett   - Lantbrevbäring  -  Utställnings sida  -  Posten 100 år  -   Skånes Postanstalter  -  Till första sidan

Posten öppnades i samband med tågstarten.

Postkontoret var i järnvägsstationen ända fram till 1 april 1920.

Därefter flyttades posten 150 meter från järnvägsstationen.

Förste föreståndaren var  Joakim Gottfrid Anastasius Gyllsdorff.

Ödåkra järnvägsstation

Se även på ÖDÅKRA - VÄLA

Webbsidan uppdaterad: 2019-04-20

Åter till första sidan