S K Å N E S... M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

Ö D Å K R A - V Ä L A   1986. 06. 02 - 1996. 11. 16

Poststämplar   -  Brev  -  Skånes Postanstalter  -  Till första sidan

Ödåkra - Väla var en form av förlängd kassaexpedition som fanns till på Väla Köpcentrum.

Ödåkra - Väla benämns nu som Postkontor..

Mellan 31-05-1986 -  29-01-1998 fanns det inget Postkontor på Väla.

Ödåkra - Väla återkom igen som  Postkontor mellan 1998-01-29 - 2001-02-12

Webbsidan uppdaterad: 2019-04-20

Se även på ÖDÅKRA  - VÄLA   CENTRUM

Åter till första sidan