S K Å N E S... M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

Ö D Å K R A - V Ä L A   C E N T R U M   1982. 12. 13 - 1986. 05. 31

Poststämplar   -  Brev  -  Skånes Postanstalter  -  Till första sidan

Ödåkra - Väla  Centrum kassaexpedition som fanns till på Väla Köpcentrum.

Webbsidan uppdaterad: 2019-04-20

Se även på ÖDÅKRA  - VÄLA

Åter till första sidan