A B B E K Å S    V Y K O R T

Vykortet är från ca. 1920 talet.

Från ca. 1930 talet.

190liens

Från ca. 1930 talet.

a ketikett

eFrån ca. 1930 talet.

                      r av Bo B

Åter till första sidan.