A B B E K Å S    B R E V.

Brev med normalstämpel 14.

Militärbrevkort med normalstämpel 59b.

Brev stämplart med Postanstalten PA 1060 A = Abbekås.

(Denna PA stämpeln är lite svår att hitta.)

Åter till första sidan.