S K Å N E S... M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

A B B E K Å S .. 1896. 10. 01 - 2002. 02. 06

Poststämplar - Brev - Vykort - Reketikett   - Skånes Postanstalter - Till första sidan

Den 1 oktober 1896 öppnade poststationen i Abbekås.

Diponenten Albin Skarman blev föreståndare utan arvode från Postverket.

Vid 1899 års ingång överlät han befattningen till Nils Persson som fick ett årsarvode

på 200 kr från postverket. Detta höjdes 1913 till 300kr.

Nils Persson avgick den 1 oktober 1931 och efterträdare blev Ellen Lundqvist.

Vid sitt frånträde den 1 juli 1948 lämnade hon över till Sonja Gustafsson.

År 1993 blev Abbekås Post i Butik  (Abbekås Mat AB )

1896 - 1912 fans det en Lantbrevbärarlinje mellan Skifvarp - Abbekås, 6 gånger i veckan gick turen.

Webbsidan uppdaterad: 2019-03-23