R Ö G L E - G Å R D
( Rögle Säteri )

Lite  allt möjligt om Rögle Går

Läs mer här om handbrevet som syns här.

Avlöningskuvert för Rögle Säteri använd under 1940 talet.

Detta har varit smedjan på Rögle gård.

Rögle gård bild från stathusen-arbetarnas bostäder ca. 1950

Se mer info här om denna bilden.

Till första sidan.

Webbsidan uppdaterad: 2023-02-24