R Ö G L E   S O L O M I T F A B R I K E N

Solomitfabriken - Rögle Industrier.

 

Byggnaden överst i bilden stora vita taket är Solomitfabriken.

Skorstenen och husen runt denna är Tegelbruket.

I början av 1931 tillverkades här plattor av pressad halm och betong som var till isoleringsändamål.

Tre tjocklekar tillverkades 5 cm. 4 cm. och 3 cm.

Påminner lite om dagens nikeplattor.

Men detta blev ingen stor framgång.Man ändrade namnet Solomitfabriken till Porötexfabriken 1937.

Men år 1941 lades allt ner av denna tillverkningen.

 

Bild från Kassaboken Solomitfabriken 1934 och ett utdrag ur avlöningslistan.

Bilder hämtade ur Skånes Näringslivsarkiv Helsingborg

Men Konsul Olsson var en driftig man,

för ca. 1947 började han ändra om Solomitfabriken till att göra trädgårdsmöbler.

Namnet ändrades till Rögle industrier.

Så här ser det ut i huvudboken för Rögle Gårds bokhållare.

Dvs utgifter/inkomster för Solomitfrabriken.


Här en faktura från byggdens byggmästare Edvard Svensson

som gjorde en hel del renoveringar inför Trädgårdsmöbel tillverkningen

Timlöner var inte stor 2,60:- per timme, detta var 1947.

När fabriken var klar så slog man på stort med reklambroschyrer mm.

Åter till första sidan.

Webbsidan uppdaterad 2020-06-22