R Ö G L E

L u z e r n t o r k e n

Rögle ett samhälle med anor långt tillbaka i tiden.

1500 talet har jag sett att det fanns till. Men det är nog ännu äldre.

Rögle Gård   (Säteri) Rögle Tegelbruk  och  Rögle BK   (Ishockey) är nog det mest kända.

Men det har funnits mycket mer av industrier och små företagare..

En liten industri som torkade Luzern.

Luzern en klöverart (Humleluzern/Blåluzern) detta torkades och blev till foder åt kreaturen.

Var i gång från slutet av 1960 talet och en bit in på 1970 talet.

När Luzerntorken var igång kunde man knappt vara kvar i byn. Det rök och luktade som bara den.

 

Lucerntorken var tydligen känd ända till ÅLAND enligt brevet ovan. Poststämplat 1972.

Åter till första sidan.

Webbsidan uppdaterad 2020-06-21