R Ö G L E - F O T B O L S L A G

Det var inte enbart ishockey som Rögle hade.

Utan även ett fotbollslag.

Bilden är från ca. 1940-50 talet och bilden är tagen på Rögle Gård.

Följande personer syns på bilden.

Erik Hammarlund - Max Sandberg - Nils Sandberg - Bertil Ljungberg - Ejnar Jonsson

Ytterliggare ett fotbolslag fanns det från 1950 talet.

( Bild från Sven Agnelius Tånga)

Webbsidan uppdaterad 2020-06-21

Åter till första sidan.