R Ö G L E   C O L U M B U S   T R Ä D G Å R D S M Ö B L E R

Rögle Industrier.

Trädgårdsmöblerna tillverkades i början på 1950 talet.

 

 

 

 

 

 

 

 

Åter till första sidan.

Webbsidan uppdaterad: 2020-06-22