Här en förteckning över PA - Postanstalten stämplar som finns på Skåne.

Sorterad i bokstavsordning.

Se listan sorterad i nummerordning här.

Informationen kommer från handboken Skånes Makuleringsstämplar ©

Så ser stämpeln ut, här utan datum.

Uppdaterad 2020-07-08