Nst. 46 med olika littera.

En stämpeltyp som kan vara svår att skilja på i olika littera och typer.

Bild + nummer hänvisar till min CD skiva där övrig info finns om respektive stämpel.

Denna info finns på CD skivor utgivna efter 01.10.2011 .

Åter till första sidan.

d. 2

Bild 3 Bild 4 Bild 5 Bild 6 Bild 6.1

Nst.46e. * 1 K

Lodrätt K

Med stjärna i litteran.

Nst.46a. 1 K

Lodrätt K

Utan   stjärna i litteran

Nst.46e. * 1 K  typ.1

Littet K som lutar

Runt  Ö i Malmö

Nst.46e. * 1 K   typ. 2

 Stort K som lutar.

  1 - K = 4,0 mm  ovalt  Ö

Nst.46e. * 1 K  typ. 3

Stort K som lutar.

1 - K = 5,0 mm   ovalt  Ö

 

Bild 7
Bild 8
Bild 9
Bild 10
Bild 11

Nst.46e. * 1 L

Litet L i litteran som lutar.

Nst.46e. * 1 L typ. 1

Stort L som lutar

Prickar över Ö innanför ramenn

Nst.46e. * 1 L  typ. 2

Stort L som är lodrätt .

Prickar över Ö innanför ramen

Nst.46e. * 1 L typ. 3

Stort L som lutar

Prickar över Ö i ramen

Nst.46e. * 1 L  typ. 4

Stort  L som är lodrätt

Avstånd från * -  L = 12,0 mm

 

Bild 1
Bild 2

Nst.46e. * 1 *

 

Nst.46e. * 1 c

Litet c i litteran.Kantigt Ö

 

Bild 15
Bild 15,5
Bild 16
Bild 17
Bild 14
Bild 13

Nst. 46f3.1a * BREFP * C *

1a = Med f/e efter klockslaget

Nst. 46f3.1b * BREFP * C *

1b.=Utan f/e efter klockslaget.

Nst. 46f3*BREFP * f *

Litet f i litteran.

Nst.46f3.*BREFP* F *

Stort F i litteran.

Nst.46f. * BREFB.*M.*

 

Nst.46f1. * BREF * E *

 

 

 

Bild 12

Nst.46g1. * 1 Lbr

OBS är en Maskinstämpel nr.103

Har öppen stjärna

 

Bild 20
Bild 21
Bild 22
Bild 23

Nst.46f1.1a  *PAK*Z.*

Med e/f efter klockslag.

 

Nst.46f1.1b.  *PAK*Z*

Utan e/f efter klockslag

 

Nst.46f1.1a *PAK*z/o*

Med e/f efter klockslag

 

Nst.46f1.1a *PAK*z/o*

Utan e/f efter klockslag

 

 

Bild 18
Bild 18,5
Bild 19
Bild 19,5

Nst.46f1.  1a.   * PANV.  *A*

Med f/e efter klockangivelsen.

Nst.46f1. 1b.   * PANV.  *A*

Utan f/e efter klockangivelsen.

 

Nst.46f1.  1a. * PANV.  * B *

Med f/e efter klockangivelsen.

Nst.46f1. 1b.   * PANV.  * B *

Utan f/e efter klockangivelsen.

 

Bild 24

Nst.46e. * ÖRL.POST *

 

 


M A L M Ö .. 2

Bild 25
Bild 26
Bild 27
Bild 28
Bild 29
Bild 30
Nst. 46e. * 2 *
Nst. 46d. * 2 A
Nst. 46d. * 2 B

Nst. 46d.1a * 2 C

Med f/e efter klockslag

Nst. 46d1.1b * 2 C

Utan f/e efter klockslag

Nst.46d1. * 2 Lbr

 


M A L M Ö .. 3

Bild 31
Nst. 46e. * 3 *

 


M A L M Ö .. 4

Bild 32
Bild 33

Nst. 46e. * 4 *

Med små stjärnor.

Nst. 46e. * 4 *

Med stora stjärnor.

 


M A L M Ö .. 6

Bild 34
Bild 35
Bild 36
Bild 37
Bild 38
Bild 39

Nst. 46e.1a. * 6 *

Med f/e efter klockslag.

Nst. 46e.1b. * 6 *

Utan f/e efter klockslag.

Nst. 46e. * 6 typ. 1a

Med f/e efter klockslag.

Nst. 46e. * 6 typ. 1b

Utan f/e efter klockslag.

Nst. 46e. * 6 L

Stort L+f/e efter klockslag

Nst. 46e. * 6 L

Litet L +med och utan f/e

 


M A L M Ö .. 7

Bild 40
Bild 41
Bild 42

Nst. 46e. 1a

Med f/e efter klockslag.

Nst. 46e. 1b

Utan f/e efter klockslag.

Nst. 46d. * 7 L

Webbsidan uppdaterad 2017-11-29