M A L M Ö ...Nst. 7 ( F Y R K A N T S ST Ä M P L A R )

Ort.
Stämpeltyp.
Tidigaste kända datum.
Senast kända datum.
Malmö.
Nst. 7 ... Typ. 1 ... 18,0 x 29,0 mm 03.01.1836 29.12.1837
Nst. 7 ... Typ. 2 ... 17,5 x 30,0 mm 01.01.1838 31.12.1839
Nst. 7 ... Typ. 3 ... 17,5 x 24,5 mm 05.01.1840 23.01.1845
Nst. 7 ... Typ. 4 ... 18,0 x 24,5 mm 30.01.1840 28.12.1845
Nst. 7 ... Typ. 5 ... 18,0 x 30,5 mm 19.06.1845 01.08.1848
Nst. 7 ... Typ. 6 ... 18,0 x 30,0 mm 30.05.1845 06.05.1847
Nst. 7 ... Typ. 7 ... 17,5 x 20,5 mm 08.09.1848 25.09.1851
Nst. 7 ... Typ. 8 ... 17,5 x 20,0 mm 10.01.1850 02.01.1852
Nst. 7 ... Typ. 9 ... 17,0 x 21,0 mm 20.02.1852 20.12.1853
Nst. 7 ... Typ.10... 17,5 x 22,5 mm 09.05.1854 31.12.1856

 

Förfilatelibrev med Nst. 7..Typ. 3

Nst. 7 .Typ. 7 Här har stämpeln blivit sliten så ramen är borta år 1849.

Åter till första sidan.

Webbsidan uppdaterad 28-11-2015 - På typ. 6 och 8