M A L M Ö ..1 .Nst. 58 ( CIRKELSTÄMPEL )

bild saknas.
Nst. 58a2. ANK. V.
Nst.58a1. AVG.
Nst.58a3. BREV G
Nst.58a3. BREV H

 

Nst.58q2. ¤ PAK. ¤
Nst.58a. * PAK B *
Nst.58a. * PAK. C *
Nst.58u. * PAK. R *
Nst58u3. R * PAK *

 

Nst.58u2. * PANV *
Nst.58q2. ¤ PANV ¤
Nst.58q4. PANV.UTR.KONTR.

Åter till första sidan. .