M A L M Ö ..1 ...Nst. 48 ..( CIRKELSTÄMPEL )

 

Nst. 48a1. PANV.
Nst 48r1 * PANV. UTR * V *
Nst 48r1 * PANV. UTR. * X *

 

Nst. 48a. A
Nst. 48q. * N *
Nst. 48r1. * UTL . AF . VBP. *

 

Nst. 48r1. * BREF * G *
Nst. 48r1. * BREF * H *
Nst 48q1 * BREF * UTR * A *
Nst. 48q1. * BREF . UTR I *

 

Nst 48a1 * PAK * R * Typ.1
Nst. 48a1. * PAK * R * Typ.2
Nst 48r1 * PAK UTR * S *

 

Nst. 48r1. * PAK. UTR.* T *
Nst. 48r1. * PAK. UTR * U *
Nst. 48a1. PAK. UTR. TULL

Åter till förstasidan.