M A L M Ö ...Nst. 4    ( R A K S T Ä M P E L )

Ort.
Normalstämpeltyp.
Tidigast kända datum.
Senast kända datum.
Malmö.
Nst.4 ...Typ. 1 ...23,0 x 4,5 mm.
20.11.1811
ca. 1825
Malmö.
Nst.4 ...Typ. 2 ...22,5 x 5,0 mm. 23.06.1823 21.07.1827

 

Förfilatelibrev med Nst. 4 Typ.1

Förfilatelibrev med Nst. 4 Typ. 2

Finns bara 2 typer på denna stämpeltypen.

I bruk mellan 1820 - 1827.

Åter till första sidan.