M A L M Ö ..Nst. 39. ( C I R K E L S T Ä M P E L )

Denna stämpel finns på MALMÖ POSTSTATION No: 1 och 2 ....Kända mellan 1894 - 1901.

Skall även finnas på.. MALMÖ 2.. Nst. 39a. BREF. Känd från 12.02.1909 - 01.11.1909.

Poststation No: I
Poststation No: II

 

Brev från Malmö Poststation No: II ( 25. 12. 1894 )

Åter till första sidan.