M A L M Ö ..Nst. 16 ( C I R K E L S T Ä M P E L )

Ort.
Normalstämpeltyp.
Tidigast kända datum.
Senast kända datum.
Malmö.
16. Typ. 1.. Diametern 21,0 mm / Avståndet mellen 18 och M = 3,5 mm / Kantigt Ö
16.05.1875
02.03.1878
Malmö.
16. Typ. 2.. Diametern 20,0 mm / Avståndet mellen 18 och M = 3,0 mm / Kantigt Ö
17.02.1876
27.01.1880
Malmö.
16. Typ. 3.. Diametern 21,0 mm / Avståndet mellen 18 och M = 4,3 mm / Kantigt Ö
18.05.1877
09.09.1881
Malmö.
16. Typ. 4 ..Diametern 20,5 mm / Avståndet mellan 18 och M = 4,0 mm / Rundare Ö
19.05.1879
22.08.1885
Malmö.
16. Typ. 5 ..Diametern 20,0 mm / Avståndet mellan 18 och M = 3,0 mm / Rundare Ö
11.10.1879
30.12.1884
Malmö.
16. Typ. 6.. Diametern 20,5 mm / Avståndet mellan 18 och M = 5,0 mm / Rundare Ö
10.01.1882
03.07.1892

 

Typ. 1
Typ. 2
Typ. 3
Typ. 4
Typ. 5
Typ. 6

Åter till första sidan.