M A L M Ö ...Nst. 12 ( .C I R K E L S T Ä M P E L )

 

Typ. 1
Typ. 2
Typ. 3

Se hur lodlinjen träffar bokstäverna i dom olika typerna.

Tjänstebrev Rek med Nst. 12 Typ. 3

Åter till första sidan.