M A L M Ö ...Nst. 10 ( C I R K E L S T Ä M P E L )

 

Nst. 10 Typ. 5a.
Nst.10 Typ. 6b.
Nst. 10 Typ. 11
Nst.10 Typ. 12

 

Nst. 10 Typ. 10.

Åter till första sidan.