M A L M Ö....O L I K A ....S T Ä M P E L T Y P E R

Här visas lite olika stämpeltyper på Malmö.

All stämpelinformation kommer från min handbok/CD skiva.

Skånes Makuleringsstämplar.

Antal olika stämpeltyper är ca. 2500 styck på hela Malmö.

Ett litet urval av dessa ser du här .

Normalstämpel.4 -- Normalstämpel 6 -- Normalstämpel 7 -- Normalstämpel 10 -- Normalstämpel 12

Normalstämpel 16 -- Malmö Post Nst.17 -- Normalstämpel 35 . --Normalstämpel 39

Normalstämpel 44 -- Normalstämpel 45 -- Normalstämpel 46

Normalstämpel 48 -- Normalstämpel 58