M A L M Ö ..- ..P O S T ... Nst. 17

Stämpeltypen användes för att ange vilken
ångbåtslägenhet brev sändes till, och ankom med, från Köpenhamn.
Den vanligen förekommande benämningen TUR har här utbyts mot den danska  beteckningen POST.

Det finns två typer av stämplar på POST utan nummer till och med 5 POST
men bara en känd typ av 6 och 7 POST. Det förekommer också variationer på tursiffrorna 1-4 dock ej på 5-7.

Vanligtvis så var det 6 dagliga turer till Köpenhamn från Malmö men ibland
upprättades en extratur och då användes stämpeln med turnumret 7.
Det diskuteras även om det någon enstaka gång funnits en åttonde tur men den har jag ej kunnat belägga.

Det finns en stamp bevarad på postmuseum och på den finns datumsiffrorna
30/10 och årtalet 1901 kvar. Det skulle kunna tyda på den sista användningsdagen.
 Stämplarna togs i bruk 1882.

Ort.
Normalstämpeltyp.
Tidigast kända datum.
Senast kända datum.
Malmö Post
Typ. 1
05.02.1886
09.09.1901
Malmö Post
Typ. 2
23.04.1884
14.06.1895
Malmö Post 1
Typ. 1
20.09.1884
04.06.1895
Malmö Post 1
Typ. 2
11.05.1882
11.08.1894
Malmö Post 2
Typ. 1
11.08.1884
07.06.1893
Malmö Post 2
Typ. 2
03.07.1882
26.04.1892
Malmö Post 3
Typ. 1
03.06.1887
30.10.1901
Malmö Post 3
Typ. 2
20.11.1883
31.12.1894
Malmö Post 4
Typ. 1
18.05.1887
19.09.1898
Malmö Post 4
Typ. 2
26.09.1882
29.09.1892
Malmö Post 5
Typ. 1
30.09.1887
07.09.1892
Malmö Post 5
Typ. 2
20.07.1882
24.08.1894
Malmö Post 6
Typ. 2
21.06.1890
09.08.1894
Malmö Post 7
Typ. 2
20.07.1889
14.08.1891
Malmö Post 8
Typ. 1
16.11.1884
Utan tursiffra.
Typ. 1
Typ. 2
Typ. 1
Typ. 2
Typ. 1
Typ. 2
Typ.1
Typ. 2
Typ. 1
Typ. 2
Typ. 2
Typ. 2

 

Malmö 1 Post Typ. 2 (Även l ångt avstånd mellan 1 och P)


Malmö 4 Post Typ. 2 ( Även kort avstånd mellan 4 och P)


Malmö Post 7 typ.2 är svåra stämplar att hitta.

Stämpeln användes som en form av turstämpel för angivande av vilken Ångbåtslägenhet

brevförsändelsen till Köpenhamn var skickad med.

Stämpeltyps iden är hämtad från Danska Holbeck stämpeln.

Åter till förstasidan.