M A S K I N S T Ä M P E L

MSK - 713

( Finns enbart på Tomellila )

Känd under 1986 - 1996

Normalstämpeltyp 62

Maskintyp: PVI - 50

Se även på MSK 715 där våglinjerna är längre.

Maskinstämpel MSK 713 Tomelilla *

Typ II. = Datum centralt placerat

( Finns även med omvänd årtalsföljd: 1993.03.25 - 1995.10.26 )

Känd mellan: 02.12.1986 - 30.10.1996

Till första sidan.