M A S K I N S T Ä M P E L

MSK - 704

( Finns enbart på Båstad 1. Hörby. och Malmö 1. för Skåne)

Känd under 1953 - 1958

Normalstämpeltyp 59

Maskintyp: Model HD2 International Postal Supply i New York

En handdriven brevstämpelmaskin

Postverket inköpte 10 maskiner i oktober 1950

Maskinen gjorde dessa stämplarna

 

Maskinstämpel MSK 704 Hörby * E *

Med 7 våglinjer

Känd mellan: 23.03.1953 - 25.10.1955


Maskinstämpel MSK 704 Båstad 1 * B *

Med 7 våglinjer

Känd mellan: 16.03.1953 - 24.04.1958

Åter till första sidan