M A S K I N S T Ä M P E L

MSK - 704.

( Finns enbart på Båstad 1. Hörby. och Malmö 1.för Skåne)

Känd under 1953 - 1958.

Normalstämpeltyp 59.

Maskintyp: Model HD2 International Postal Supply i New York.

En handdriven brevstämpelmaskin.

Postverket inköpte 10 maskiner i oktober 1950.

Maskinen gjorde dessa stämplarna.

 

Maskinstämpel MSK 704 Hörby * E *

Med 7 våglinjer.

Känd mellan: 23.03.1953 - 25.10.1955


Maskinstämpel MSK 704 Båstad 1 * B *

Med 7 våglinjer.

Känd mellan: 16.03.1953 - 24.04.1958

Åter till första sidan