M A S K I N S T Ä M P E L

MSK - 412

Känd under 1929

Använd enbart på Skåne Mässan 1929

Normalstämpeltyp 35

Maskintyp: Nyberg model Ä

Maskinstämpel MSK 412 Malmö 1 * (Skånemässan 1929)

1b. = Utan f/e efter klockangivelsen.

Känd mellan: 10.05.1929 - 17.08.1929

Till första sidan.