M A S K I N S T Ä M P E L

MSK - 410

Känd under 1925 - 1926

Normalstämpeltyp 45

Maskintyp: Nyberg model Ä

Maskinstämpel MSK 410 Malmö 1 * * * (Skånemässan 1925)

1a. = Med f/e efter klockangivelsen.

( Finns med följande klockangivelser: 5-6 e / 6-7 e / 7-8 e )

Känd mellan: 07.05.1925 - 10.08.1925 )

_______________________________________________________________

Maskinstämpel MSK 410 Malmö 1 * * * (Skånemässan 1926)

1a. = Med f/e efter klockangivelsen

Känd mellan : 15.05.1926 - 09.08.1926

Till första sidan.