M A S K I N S T Ä M P E L

MSK - 409.

Känd under 1923 - 1924.

Normalstämpeltyp 45.

Maskintyp: Nyberg model Ä.

Maskinstämpel MSK 409 Malmö 1 * * * (Skånemässan 1924)

1a. = Med f/e efter klockangivelsen.

Känd mellan: 02.07.1924 - 08.08.1924


Maskinstämpel MSK 409 Malmö 1 * * * (Skånemässan 1923)

1a. = Med f/e efter klockangivelsen.

Känd mellan: 02.06.1923 - 04.08.1923


Maskinstämpel MSK 409 Malmö 1 * LBR * (Skånemässan 1923)

1a. = Med f/e efter klockangivelsen.

Känd mellan: 02.06.1923 - 31.07.1923

Till första sidan.