M A S K I N S T Ä M P E L

MSK - 404

Normalstämpeltyp 45

Maskintyp: Sylbe & Pondorf

Maskinstämpel MSK 404 Malmö 1

  ( Köp statens nya premieobligationer)

1a. = Med f/e efter klockangivelsen

Känd mellan: 03.09.1921 - 14.12.1921

Finns med följande klockangivelser

Tid: 6-7 f    5-6 e.   6-7 e.   7-8 e.   8-9e.

Till första sidan.