M A S K I N S T Ä M P E L

MSK    306

M A L M Ö   1

Normalstämpeltyp 45

Maskintyp: Nyberg model Ä

Har använts på Göteborg 1, Stockholm 1 och Malmö 1

Maskinstämpel MSK 306 * AVG *   (Öppna Postgirokonto)

1a.= Med f/e efter klockangivelsen.

Känd mellan: 10.08.1926 - 28.02.1927

Finns med följande klockangivelser.

Tid: 6-7e.   6-9 e.   7-8 e.


Maskinstämpel MSK 306 * AVG *   (Öppna Postgirokonto)

1b.= Utan f/e efter klockangivelsen.

Känd mellan: 13.08.1926 - 21.07.1931

Finns med följande klockangivelser.

Tid: 6-7   17-18   18-19   19-20    20-21.


Maskinstämpel MSK 306 * AVG * LBR *   (Öppna Postgirokonto)

1c.= Med f/e efter klockangivelsen.

Finns med följande klockangivelser.

Tid: 6-7 f.  1-2 e.   5-6 e.   6-7 e.   7-8 e.   8-9 e.


Maskinstämpel MSK 306 * AVG * LBR *  (Öppna Postgirokonto)

1b.= Utan f/e efter klockangivelsen.

Finns med följande klockangivelser.

Tid: 6-7.   13-14   17-18   18-19   19-20   20-21

Till första sidan.