M A S K I N S T Ä M P E L

MSK - 222

Normalstämpeltyp 35

Maskintyp. Nyberg model Ä

Har använts på Stockholm 1 och Malmö 1

Maskinstämpel MSK 222 Malmö 1  AVG LBR

Typ.1b. = Utan f/e efter klockangivelsen

Finns med följane klockangivelser

Tid: 12-13.  13-14   17-18   18-19    19-20   20-21

Känd mellan: 05.11.1931 - 25.11.1934

OBS: Valsarna ursprungligen graverade med text mellan våglinjerna.

Malmö 1 hade texten "ÖPPNA POSTGIROKONTO"

Här är texten nu bortslipad på MSK 222.

Till första sidan.