M A S K I N S T Ä M P E L

MSK    216

S K U R U P

Maskinstämpel MSK 216 Skurup

Typ.II. = Datum centralt placerat

Känd mellan: 25.05.1982 - 21.02.1985

Till första sidan.