M A S K I N S T Ä M P E L

MSK    216

M A L M Ö   B A N

Maskinstämpel MSK 216 Malmö Ban A.

Typ.II. = datum centralt placerat.

Känd mellan: 17.12.1982 - 19.05.1996

__________________________________________________________

Maskinstämpel MSK 216 Malmö Ban A. + 350 År.

Typ.II. = datum centralt placerat.

Känd mellan: 03.08.1986 - 09.12.1986

__________________________________________________________

Maskinstämpel MSK 216 Malmö Ban B.

Typ.II. = Datum centralt placerat.

Känd mellan: 20.06.1983 - 24.04.1996

__________________________________________________________

Maskinstämpel MSK 216 Malmö Ban B. + 350 År

Typ.II. = Datum centralt placerat.

Känd mellan: 21.03.1986 - 31.10.1986

___________________________________________________________

Maskinstämpel MSK 216 Malmö Ban D.

Typ.II. = Datum centralt placerat.

Känd mellan: 15.12.1986 - 01.04.1996

Till första sidan.