M A S K I N S T Ä M P E L

MSK    216

Malmö. 30 *

Maskinstämpel MSK 216 Malmö 30 *

Typ.II. = datum centralt placerat

Känd mellan: 24.01.1984 - 17.05.1996

Till första sidan.