M A S K I N S T Ä M P E L

MSK    216

L U N D  1 P  AVG

Maskinstämpel MSK 216 Lund 1P AVG.

Typ.II. = datum centralt placerat.

Känd mellan: 01.10.1984 - 25.01.1995


Bild saknas.

Maskinstämpel MSK 216 Lund 1P AVG. + 350 År.

Typ.II. = datum centralt placerat.

Känd mellan: Under 1986 - ?

Felinistäld stämpel. 18.11.1995 (första cirkeln) och 18.11.1985 syns 

Till första sidan.