M A S K I N S T Ä M P E L

MSK    216

K R I S T I A N S T A D   1  P

Maskinstämpel MSK 216 Kristianstad 1P. A

Typ II = Datum centralt placerat

Känd mellan: 13.05.1980 - 17.12.1990


Maskinstämpel MSK 216 Kristianstad 1P. A + 350 År

Typ II = Datum centralt placerat

Känd mellan: 22.04.1986 - 22.12.1986


Maskinstämpel MSK 216 Kristianstad 1P. B

Typ II. = datum centralt placerat

Känd mellan: 26.08.1981 - 17.12.1992


Maskinstämpel MSK 216 Kristianstad 1P. B + 350 År

Känd mellan: 18.12.1986 - ?

Typ II. = datum centralt placerat

Till första sidan.

Webbsidan uppdaterad 2020-07-05