M A S K I N S T Ä M P E L

MSK   212

Y s t a d

Maskinstämpel MSK 212 Ystad A

Typ.II = Datum centralt placerat

Känd mellan: 28.04.1959 - 21.12.1972

ter till första sidan