M A S K I N S T Ä M P E L

MSK   212

Ystad P

( P = Postterminalen )

 

Maskinstämpel MSK 212 Ystad P : A ( II )

Typ.II = Datum centralt placerat

Känd mellan: 19.12.1972 - 26.02.1996


Maskinstämpel MSK 212 Ystad P

Posten 350 år. Finns i ovankant på stämpeln

Typ II = Datum centralt placerat

Känd mellan: 11.06.1986 - ?

Åter till första sidan