M A S K I N S T Ä M P E L

MSK 212

Trelleborg

 

Maskinstämpel MSK 212 Trelleborg A

Typ.II = Datum centralt placerat

Känd mellan: 17.01.1955 - 07.10.1965


Maskinstämpel MSK 212 Trelleborg LBR

Typ. II = Datum centralt placerat

Känd mellan: 08.01.1938 - 12.10.1953


Maskinstämpel MSK 212 Trelleborg * (stjärna nertill)

Typ.II = Datum centralt placerat

Känd mellan: 20.11.1941 - 21.12.1957

Åter till första sidan