M A S K I N S T Ä M P E L

MSK 212

Trelleborg   1

 

Maskinstämpel MSK 212 Trelleborg 1 A

Typ. II = Datum centralt placerat

Känd mellan: 30.12.1961 - 17.01.1973

Åter till första sidan