M A S K I N S T Ä M P E L

MSK 212

Trälleborg

Maskinstämpel MSK 212 Trälleborg LBR

Typ.II = Datum centralt placerat.

Känd mellan: 16.01.1937 - 31.12.1937

Åter till första sidan