M A S K I N S T Ä M P E L

MSK 212

Tomelilla

 

Maskinstämpel MSK 212 Tomelilla *

Typ 1c = Datum till vänster.

Känd mellan: 20.10.1953 - 25.03.1986


Maskinstämpel MSK 212 Tomelilla LBR

Typ 1b = utan f/e efter klockangivelsen.

Känd mellan: 05.02.1941 - 09.06.1941

Bild saknas

Maskinstämpel MSK 212 Tomelilla LBR

Typ 1c = Klockangivelsen borttagen. ( Med svarta rutor )

Känd mellan: 03.04.1941 - 14.10.1947

Åter till första sidan.