M A S K I N S T Ä M P L A R

MSK 212

OSBY

 

Maskinstämpel MSK 212 Osby LBR

Typ 1b. = utan f/e efter klockangivelsen

Känd mellan: 30.12.1940 - 16.05.1946


Bild saknas

Maskinstämpel MSK 212 Osby LBR

Typ 1c = Klockangivelsen borttagen. Datum till vänster

Känd mellan: 21.06.1958 - 22.09.1970


Maskinstämpel MSK 212 Osby *

Typ 1c = Klockangivelsen borttagen , fylda svarta rutor

Känd mellan: 05.03.1941 - 13.02.1970

I slutet av 1960 talet syns datum enbart till vänster,svarta rutorna är helt borta.


Maskinstämpel MSK 212 Osby *

Typ 1b. = utan f/e efter klockangivelsen. Med klockangivelse 9-13

Känd mellan: 05.03.1941 - 22.06.1970


Maskinstämpel MSK 212 Osby *

Typ II = Datum centralt placerat.

Känd mellan: 18.08.1971 - 14.06.1994


Maskinstämpel MSK 212 Osby * Med posten 350 ÅR

Typ II = Datum centralt placerat

Känd mellan: under 1986

Åter till första sidan.