M A S K I N S T Ä M P E L

MSK 212

Malmö 8 *

Maskinstämpel MSK 212 Malmö 8 *

Typ II = Datum centralt placerat.

Känd mellan: 09.12.1970 - 15.01.1991

Åter till första sidan.