M A S K I N S T Ä M P E L

MSK   212

M A L M Ö    6

________________________________

Maskinstämpel MSK 212 Malmö 6 *

Typ 1b.= utan f/e efter klockangivelsen

( Följande klockslag är känd 13 - 18 )

Känd mellan: 15.11.1954 - 12.12.1956


Maskinstämpel MSK 212 Malm

ö 6 *

Typ 1c.= datum till vänster i stämpeln

Känd mellan: 15.11.1954 - 12.12.1956


Maskinstämpel MSK 212 Malmö 6 * * ( II )

Typ II = Datum centralt placerat

Känd mellan: 08.02.1965 - 17.05.1996


Maskinstämpel MSK 212 Malmö 6 LBR

Typ 1b.= utan f/e efter klockangivelsen

Känd mellan: 18.04.1934 - 22.12.1952

Åter till första sidan.