M A S K I N S T Ä M P E L

MSK  212  

Malmö  5

Maskinstämpel MSK 212 Malmö 5  * (typ II )

Stämpeltyp Nst. 35

Typ II = Datum Centralt Placerat

Känd mellan: 19.12.1961 - 27.08.1985

Åter till första sidan.